Jaardiner – save the date

Eindelijk weer eens goed nieuws. Besmettingscijfers duiken naar beneden, het vaccineren is goed op gang gekomen en eindelijk mooi zomerweer.
Minstens net zo belangrijk; namens het bestuur heb ik de eer om u weer uit te nodigen voor een Dokter Pop activiteit.
Op 2 juli aanstaande zal het jaardiner plaatsvinden bij de Marineclub in Den Helder. Dit keer zal de dag niet starten met een sportieve activiteit. In plaats daarvan gaan we proberen uw grijze massa in beweging te krijgen met een pubquiz. Dit onder de bezielende leiding van onze eigen quizmasters: voorzitter van ons bestuur Remco Blom en H-GPZ Bart van den Heuvel.
Aangezien geen van onze activiteiten vorig jaar doorgang hebben kunnen vinden, is het jaardiner, bij uitzondering, ook opengesteld voor post-actieve collega’s.

Programma:
16:30u: Ontvangst Marineclub
z.s.m. start Pubquiz
18:30u: Aperitief aan de bar bij de Marineclub
19:00u: Aanvang diner

Uiteraard zullen de gehele dag, de dan geldende maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Helaas betekent dat ook direct dat er een beperking is op de hoeveelheid aanwezigen. Er is plek voor 50 man, deze plekken zullen gevuld worden op volgorde van aanmelding. Opgave geschiedt per e-mail aan penningmeester@dokterpop.nl.
Tenue overdag is vrij, het avondtenue is klein avondbaadje.
Eventuele dieetwensen kunnen bij bovenstaand mailadres kenbaar worden gemaakt. De traditionele bijdrage is, rekening houdend met het zware coronajaar, iets naar beneden bijgesteld en bedraagt 25 euro.
Gaarne de verschuldigde kosten voor 2 juli overmaken op IBAN
NL29INGB0007532712.