In memoriam KLTZAR bd. Nico Kruijer (13-1-1950 – 30-12-2020)

In memoriam KLTZAR bd. Nico Kruijer (13-1-1950 – 30-12-2020)

Met droefheid maakt het bestuur bekend dat gisteren onze collega Nico Kruijer is overleden. Nico was een markante en alom gewaardeerde persoonlijkheid binnen de Koninklijke Marine. Velen herinneren zich hem wegens zijn vriendelijkheid en grote betrokkenheid.

In 1966 is Nico in dienst gekomen als schrijver om later over te stappen naar de Geneeskundige Dienst. Na de korporaalsopleiding vervulde hij meerdere plaatsingen als ziekenverpleger. De medische wereld boeide hem zo zeer dat hij besloot geneeskunde te gaan studeren. Na een onderbreking van de loopbaan wegens de studie, kwam hij als arts terug in dienst. Hij diende o.a. in de West, op de SMD en natuurlijk als H-CZB. Geen moeite voor patiënten was hem te veel en zij stonden altijd voorop! Tijdens zijn laatste uitzending heeft Nico in Afghanistan een lesprogramma opgezet voor vroedvrouwen om zo de zorg aldaar op een hoger plan te zetten. Nico was een echte altruïst en mensen-mens. Dat blijkt ook uit het feit dat hij na zijn FLO is gaan werken voor de stichting Levenseinde om mensen bij te staan in de laatste fase van hun leven.

Iedereen die met hem heeft mogen samenwerken, zal hem missen. Ook tijdens bijeenkomsten van Pop was Nico graag gezien door jong en oud en samen met Astrid maakte hij graag de dansvloer onveilig.

Nico laat een echtgenote, kinderen en kleinkinderen achter. Onze gedachten gaan naar hen uit.