Pieter Dijk nieuwe vicevoorzitter

Op 14 september heeft de Stichting LTZ1 (AR) Pieter Dijk verwelkomd als vicevoorzitter. Pieter heeft uitgebreide operationele ervaring en is momenteel werkzaam op het DGOTC bij het trainingscentrum. Vanuit het verleden brengt hij ook bestuurlijke ervaring mee. De overige bestuursleden zijn erg blij met de versterking van het team met deze enthousiaste collega. De exacte rolverdeling zal binnenkort bepaald worden. En een passende foto zal ook op termijn aan de site worden toegevoegd.

Bert de Hosson benoemd als honorair officier

Het bestuur van de Stichting heeft op 14 september afscheid genomen van Bert de Hosson als bestuurslid. Sinds 1999 is Bert werkzaam geweest voor de Geneeskundige Dienst der Zeemacht en sinds 2004 is hij bestuurslid geweest van onze Stichting. Bert heeft zich ingezet voor de saamhorigheid binnen de doelgroep van de Stichting en het bestuur. In het bijzonder is hij betrokken geweest bij de Postactieven bijeenkomsten, het partnerprogramma tijdens het middagsymposium en de Dies-viering. De benoeming vond plaats onder het toeziend oog van de Honorairen Kouwenberg en Neuteboom bij zijn afscheidsdiner. Hij ontving de bijbehorende oorkonde uit handen van de huidige voorzitter.

Uw donatie al overgemaakt?

Het Dokter Pop-jaar is afgelopen juli na de Corona-pauze goed begonnen met de traditionele roeiwedstrijd en het jaardiner. Natuurlijk staat 11 november al in uw agenda voor het symposium en mogen wij u daar weer begroeten.
De Stichting kan echter geen activiteiten organiseren zonder uw financiële steun. Op onze oproep tot een eventuele donatie begin dit jaar heeft nog niet iedereen gereageerd. Zoals altijd bepaalt u de hoogte van de donatie natuurlijk geheel zelf. Wij hopen dat u het richtbedrag van  € 25,00 alsnog aan de Stichting wilt overmaken (NL 29 INGB 0007 5327 12). Het kan natuurlijk zijn dat het aan uw aandacht is ontsnapt of dat u een andere reden heeft gehad om niet te reageren.
Om het adressenbestand levend te houden, hierbij het verzoek om in ieder geval te reageren. Dat kan het liefst per e-mail: penningmeester@dokterpop.nl of bij het secretariaat.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Op Pop!

Nieuwe voorzitter

Aan het einde van het jaardiner, dat door omstandigheden bij Land’s End werd gehouden, legde na ongeveer 10 jaar Remco Blom het voorzitterschap neer. Hij droeg het over aan Ernst-Paul van Etten die de vicevoorzitter was. Er loopt een procedure om de vacatures in het bestuur op de vullen.

Wijziging Roeien en Jaardiner

Door ziekteverzuim en vacatures heeft de Marineclub aangegeven ons jaarlijkse evenement niet te kunnen ondersteunen. Gelukkig hebben we heel snel kunnen schakelen en een alternatief plan gemaakt. Hiervoor zijn wij dank verschuldigd aan De Witte Raaf en hotel Lands End. Dus voor uw agenda en planning:

1130-1230 Broodjeslunch in de Witte Raaf
1300-1500 Sloeproeien vanaf Harssens (steiger bij de Club)
1500-1730 Pubquiz en borrel in de Witte Raaf
1815-2030 Aperitief en diner in buffetvorm in Land’s End

De meerkosten van deze onvoorziene wijzigingen zijn uiteraard voor de Stichting. Het tenue voor de avond is niet klein avondbaadje maar ‘passend burger’. Flipflops en korte broeken vallen daar niet onder, maar ‘jasje dasje’ is volgens de voorzitter over-the-top 😉 

Post-actieven dag erg succesvol

Woensdag 29 juni jl. heeft een groep post actieven in de historische marinestad Hellevoetsluis een bezoek gebracht aan het cultuurhistorisch maritiem erfgoed AMS 60 Bernisse. Het is, voor zover bekend, de enige mijnenveger in West-Europa van de AMS 60 klasse die nog in de vaart is.
Aan boord werden de gasten hartelijk ontvangen door de voorzitter Gerrit van Elst en zijn collega’s van de stichting tot behoud van de AMS BERNISSE. Op enthousiaste wijze vertelde Van Elst over de geschiedenis van het schip en op welke wijze deze nu, door uitsluitend vrijwilligers, in stand wordt gehouden.

Hierna bracht de vicevoorzitter van de stichting dokter G.F. Pop, KTZ (AR) E.P. van Etten de aanwezigen op de hoogte van de stand van zaken van de geneeskundige dienst van de Koninklijke Marine. Na een rondleiding door het schip werd genoten van een uitstekende “blauwe hap” met zorg en kunde bereid door een echte ouderwetse marine kok!
Helaas bleek het geplande bezoek aan het voormalig ramtorenschip De Buffel, eveneens een uniek stuk maritiem cultureel varend erfgoed, geen doorgang kon vinden vanwege filmopnames. Hiervoor in de plaats stond een bezoek aan het voormalig lichtschip Noord Hinder.

Tenslotte werd koers gezet naar een gezellig terras waar, onder het genot van een drankje en een lekker hapje, nog even gezellig nagepraat werd voordat de thuisreis weer aanvaardt werd.

Foto’s: A.J. Peeters

Nieuw postadres

In verband met de veranderende veiligheidssituatie in de wereld en het feit dat op termijn IJmuiden erg ver weg is van een van onze bestuursleden, krijgen wij een nieuw postadres. De stichting gaat gebruik maken van het postbusnummer van de KM in Den Helder, een vast gegeven sinds Napoleon. Overigens wordt er steeds minder gebruik gemaakt van snailmail.

Dus:
St. Dokter G.F. Pop
p/a GPZ secretariaat, geb. Dwergstern
Postbus 10.000
1780CA Den Helder

LTZ2OC (LD) Rick Ravensburg in het bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 2 maart jl. is Rick Ravensburg toegetreden tot ons bestuur. Rick is een oude bekende voor iedereen, dus een nadere kennismaking kennismaking was toen niet nodig. Voor diegenen die Rick niet kennen: hij is verpleegkundige en werkt op de staf van GPZ. Hij houdt zich daar met veel zaken bezig, maar de focus ligt nu op materieel. Rick zal eind dit jaar het penningmeesterschap overnemen van Nico van Roden.

Data voor in de agenda!

Op 8 juli vindt het Jaardiner plaats voorafgegaan door de traditionele roeiwedstrijd. Het is ook al jaren traditie dat de roeiwedstrijd soms zeilen of een pub quiz is. Houd uzelf op de hoogte!

Op 11 november het 2 jaar uitgestelde middagsymposium met diner dansant. Uiteraard bijgestaan door onze ‘huisband’ Fun-q.